Företagsprofil

UnikTruck är ett handelsbolag med internationell inriktning som specialiserat sig på inköp, försäljning och uthyrning av lätt begagnade förstklassiga gaffeltruckar och containertruckar. Våra internationella kontakter och vår beprövade kompetens inom detta specifika område gör att vi kan garantera våra kunder ett antal utmärkta produkter och tjänster till ytterst förmånliga priser i jämförelse med nya maskiner.

Vi köper, säljer och hyr ut gaffeltruckar av alla kategorier och storlekar, såväl med elektriska som interna förbränningsmotorer. Men vår främsta konkurrensprodukt utgörs av de tyngre gaffeltruckarna med en kapacitet på 10 till 52 ton, vilka har varit vår specialitet sedan många år tillbaka. Under de senaste 15 åren har vi utvecklat ett brett och pålitligt nätverk av handelspartners över hela världen.

UnikTruck grundades som ett självständigt företag år 2007 av verkställande direktör Michael Laursen. Michael Laursen var VD och ägare till gaffeltruckföretaget DanTruck i Danmark, och som sådan har han mer än 20 års internationell erfarenhet av marknaden för tunga och medeltunga gaffeltruckar och containerhanterande segment.

Våra huvudsakliga marknader har traditionellt varit Skandinavien och Tyskland, men de senaste 3-4 åren har vi genomgått en extraordinär expansion och idag kan vi stolt yppa att vårt företag bedriver handel över praktiskt taget hela världen. På huvuddelen av de utländska marknaderna upprätthåller vi separata lager av gaffeltruckar, vilket innebär att vi i allmänhet inte behöver transportera lyfttruckar av stor kapacitet innan försäljningen. Detta bidrar till en större flexibilitet och minskade kostnader, vilket gynnar både kunderna och oss själva.

På grund av den betydande internationaliseringen som vårt företag genomgått de senaste åren, kommer nu mer än 95 % av vår omsättning från verksamheten utanför vår ursprungliga hemmamarknad i Danmark. Till följd av detta har vi öppnat ett kontor med tillhörande verkstads- och förvaringsutrymmen inom själva hamnområdet i Hamburg, Tyskland. All vår utrustning går via vårt lager i Hamburg där varje produktenhet är klassificerad för att senare kunna renoveras efter kundens önskemål.

Från våra lokaler i Hamburg distribuerar vi maskinerna direkt till våra kunder på alla kontinenterna. Vårt val att använda Hamburg - Tysklands största hamnstad - som centrum för handel, uthyrning, renovering och logistik, gjordes i syfte att vara så nära kunderna och marknaden som möjligt, såväl ekonomiskt som geografiskt sett.