Uthyrning och finansiering

Köpet av en gaffeltruck eller en containerstaplare – speciellt modeller med tung kapacitet – kan kräva en betydande ekonomisk investering. Numera vill allt fler företag behålla sitt driftskapital för sin kärnverksamhet, varför det finns en växande tendens att hyra utrustningar istället för att köpa dem.

Vi rekommenderar 2 olika hyresmetoder i syfte att erbjuda största möjliga flexibilitet:

  1. UnikTruck erbjuder en korttidsuthyrning (STR), där vi finansierar utrustningen och tar hand om underhållet. Vi är självfinansierade och äger vårt eget produktlager, varför vi kan agera med en smidighet som är unik för denna sektor.
  2. UnikTruck erbjuder likaså långtidsuthyrning (LTR), då vi säljer utrustningen till ett finansbolag medan vi tar hand om underhållet. Och vi kan garantera det nedskrivna återköpsvärdet av utrustningen vid kontraktets slut. Detta ger våra kunder möjlighet att koncentrera sig på sin huvudsakliga verksamhet och bibehålla en optimal flexibilitet.

Det finns flera fördelar med kort- och långtidsuthyrning, till exempel:

  • De betalade hyreskostnaderna är fullt avdragsgilla i resultatkontot
  • Ingen kapitalinvestering i utrustningar
  • Ingen handpenning
  • Inget restvärde vid slutet av kontraktet
  • Ingen moms betalas eftersom man hyr och inte köper utrustningen
  • Ingen inverkan på kreditgränserna
  • Inga initialkostnader för dokument eftersom vi handlägger kostnadsfritt

Kontakta oss via info [at] uniktruck [dot] com för en uthyrningsoffert som passar dina behov.