Verkstad

UnikTruck fokuserar på att etablera och upprätthålla långsiktiga affärsrelationer med våra kunder. Erfarenheten har lärt oss att grundlig teknisk genomgång och byte av viktiga slitdelar ger kunden mervärde och säkerställer även att kundens förväntningar infrias.

Vi är därför stolta över att leverera fullständigt testad och fungerande tung utrustning till ett förmånligt pris som uppfyller de olika behoven och önskemålen för respektive individuell kund.

Vi kan erbjuda teknisk personal med hög kompetens i vår verkstad. Vi besitter nödvändig kompetens inom service, mekanisk upprustning, svetsning, maskinbearbetning, såväl som inom lackering och ytbehandling.

All vår utrustning passerar genom vår anläggning i Hamburg. I en specialiserad verkstad, som är specifikt byggd och utrustad för hantering av tung utrustning, inspekterar vi utrustningen och klassificerar den därefter i 3 olika tekniska kategorier;

  1. Fungerande i befintligt skick
  2. Servad och säkerhetsinspekterad
  3. Fullständigt upprustad och säkerhetsinspekterad

På grund av klassificeringsprincipen, sätter vi ofta inte ett specifikt pris på vår utrustning innan vi har påbörjat en specifik dialog med respektive kund, eftersom upprustningens omfattning påverkar prissättningen betydligt. Varje kunds individuella behov och krav diskuteras därefter och ett beslut tas och därefter prissätter vi utrustningen specifikt för varje enskilt fall och i enlighet med varje individuell kunds behov.